1. Hjem
  2. Råd om ferdsel

Råd om ferdsel

Du er naturen sin gjest når du besøker nasjonalparken. Allemannsretten gir oss mulighet til å ferdes fritt. Likevel plikter du å opptre hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. Forlat naturen slik som du selv vil finne den.
a

Meny

Logo for Femundsmarka nasjonalpark

Kontakt oss

Lurer du på noe om Femundsmarka, eller planlegger du en tur dit? Besøkssenteret svarer deg gjerne på dine spørsmål. Ta kontakt på besokssenter@femundsmarka.no

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia
Statsforvalteren i Trøndelag
Postboks 4710, Sluppen
7468 Trondheim
E: sftlpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Mann henter vann fra innsjø.

Trærne er fredet!

Trærne i nasjonalparken er fredet mot skader og hogst. Dette gjelder både levende og døde trær, stående eller liggende på bakken. De gamle sølvgrå furuene er Femundsmarkas stavkirker og døde trær er bolig for sjeldne insekter, sopp og lav.

Det er kun tillatt å bruke små kvister til bål, først og fremst kvist fra bakken.

 

Døde trær, urskog.
Person ved bålet.

Bålbrenning. Det er tillatt å benytte små kvister på trær, men først og fremst kvist på bakken. Husk at det er et forbud mot å brenne bål i perioden 15. april til 15. september. Det er likevel tillatt å tenne bål der ilden åpenbart ikke har mulighet for å spre seg. Ikke lag nye bålringer, men bruk de som allerede finnes. Ikke fyr bål direkte på berg, dette sprekker opp og lager evige spor. Det kjøres ut ved til enkelte leirplasser og disse kan benyttes, men med omtanke.

Søppel skal ikke legges igjen i nasjonalparken eller brennes, den må tas med tilbake og kastes. Ta gjerne med søppel som du finner på din vei.

Gå der du vil, til fots eller på ski. Vi setter pris på at ferdselen skjer på en skånsom måte slik at området fremstår uten spor for neste besøkende. På våren under hekke- og yngleperioden er dyrelivet særlig sårbar for forstyrrelser.

Sykling øker rekkevidden vår og kan forstyrre dyrelivet og føre til slitasje, dette er derfor ikke tillatt. Det er tillatt å sykle langs disse traseene:

    • Feragen – Ljøsnåvollen
    • Langen – Nordvika – Svartvika
    • Elgå – Svukuriset

Rasting. Enkelte arter i Femundsmarka er spesielt sårbare for forstyrrelser i visse perioder av året. Flere sårbare arter hekker i nærheten av vassdrag og øyer, det er ikke tillatt med leirslagning på øyer.

Fugleegg på bakken.
Mann og hund på tur i skogen.

Gå på do, men grav et hull på minst 15 cm og dekk til. Hvis du ikke er tøff nok til å bruke mose, så benytt nedbrytbart papir eller ta med deg papiret ut igjen. Våtservietter og truseinnlegg brytes ikke ned, og må aldri legges igjen. 

Hunden får bli med på tur, men husk generell båndtvang i perioden 1. april til 20. august. I beiteområder for rein er det viktig at hunden ikke forstyrrer reinen. Små, snille hunder kan også gjøre skade. 

Droner kan forstyrre dyrelivet og andre brukere av nasjonalparken, dette er derfor ikke tillatt, uten egen dispensasjon. Les mer om bruk av drone her.

Plukk bær og sopp. Vær ellers oppmerksom på at det i nasjonalparken finnes flere sjeldne plantearter som kan være vanskelig å identifisere. Derfor er det viktig at man ikke plukker andre planter enn bær og sopp.

Husk fiske- og jaktkort, eventuelt avtale med grunneier.

Nasjonalparken er vernet mot støy. Derfor er bruk av blant annet motorisert isbor ikke lov.

Multer og kano