1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Falne kjemper gir skogen nytt liv

Falne kjemper gir skogen nytt liv

Mange døde trær legger seg til ro som falne kjemper. De gamle stammene gir næring til nye planter, og i lysningen kan nye trær vokse opp. Skogen lever!
a

Meny

Logo for Femundsmarka nasjonalpark

Kontakt oss

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia
Statsforvalteren i Trøndelag
Postboks 4710, Sluppen
7468 Trondheim
E: sftlpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Glenne i gammelskog. Foto: Jan Nordvålen.

Kanskje var det et lynnedslag, eller en sopp som barkbillene brakte med seg. Eller var det vinterstormen som til slutt fikk overtaket på det store grantreet?

Mange døde trær trosser elementene og står fortsatt. Andre har lagt seg til ro som falne kjemper. De gamle stammene gir næring til nye planter, og i lysningene kan nye trær vokse opp. Langsomt forandres skogen og gir nytt liv.

Når forandringer skjer i skogen og trær faller til bakken, blir gjerne 3-5 m høye stubber stående igjen og en ny generasjon vokser opp i glennene med mer lystilgang. Glennedynamikk er en typisk urskogskarakter. En råtefylt stokk faller til bakken og blir til en forhøyning av grønt moseskjær i skogbunnen. Dette er perfekte levesteder for insekter og andre småkryp som igjen er mat for skogens fugler. De siste vedfragmentene som blir igjen av stokken brytes ned av underjordiske mikroorganismer.

I Norden er hele 7000 ulike arter avhengig av døde trær for å overleve! Det er derfor svært viktig at disse prosessene blir tatt vare på. Neste gang du er i en gammelskog må du huske at du er på besøk i hjemmet hos mange tusen arter. Skal du fyre opp et bål inne i verneområdene, er det kun tillatt å fyre med små kvister fra trær, men først og fremst med kvist som ligger på bakken.