1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Hvorfor vrir trærne seg?

Hvorfor vrir trærne seg?

Dette er et spørsmål du sikkert har stilt deg selv mange ganger på tur i skogen. Her gir vi deg svaret!
a

Meny

Logo for Femundsmarka nasjonalpark

Kontakt oss

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia
Statsforvalteren i Trøndelag
Postboks 4710, Sluppen
7468 Trondheim
E: sftlpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Vridd furu. Foto: Sindre Valan

Når man ferdes i skogområdene rundt Femundsmarka og Gutulia kan man knapt nok unngå å legge merke til alle de vridde greinene og stammene. Dette er lettest å se på de døde trærne, der barken har ramlet av og veden er synlig. Disse trærne er med på skape en variasjon og er en viktig del av gammelskogen!

Treet er egentlig ikke vridd. En grein som sitter på sørsiden av treet har alltid pekt den retningen. Det er derimot mer korrekt å si at treet har vokst spiralformet. Tilveksten skjer i et lag mellom barken og veden, der de nye årringene blir dannet. Cellene i dette laget er ikke helt rektangulære, men ligner mer på ruter i en kortstokk.

Hos enkelte trær er dette mer utbredt, men trærne blir mer vridde jo eldre de blir. Fibrene hos de eldste trærne kan faktisk vokse med hele 90 graders vinkel. Alle trærne vokser spiralformet nede fra venstre og opp mot høyre. Det finnes kun få unntak.

Hvorfor gjør de dette? Spiralformede trær viser seg nemlig å være mer elastisk og solid enn rettvokste. Spiralformede trær er derfor mer robust mot vær, vind og store snøfall. Det er derfor ikke tilfeldig at vi finner mange slike trær i mer værutsatte områder som ved kysten og i fjellnære skoger. De spiralformede trærne har over tid hatt en fordel og har på den måten overlevd i mye større grad. Under årtusener har dette ført til at spiralvokste trær har blitt vanlig i mer værutsatte områder.

Det er nemlig også en annen smart fordel med å være spiralformet: vann fra treets røtter blir jevnt fordelt ut til alle greiner, og samtidig får treets røtter næring fra alle greinene på treet. Rettvokste trær har derimot ikke denne funksjonen. Hvis greiner knekker, mister dermed røttene rett under disse greinene all sin næring og dør. Hos de spiralvokste trærne vil ikke dette være noe problem.

De eldste trærne kan vokse med en spiralform ned mot 90 graders vinkel. Dette bilde viser et dødt tre der den spiralformede veden kommer fram.