1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Natur- og opplevelsessti i Heggrøsta

Natur- og opplevelsessti i Heggrøsta

Heggrøsta - En oase i Femundsmarka. I dette området er det nylig satt opp en natur- og opplevelsessti. Her kan du lære om den rike vegetasjonen, slåttehistorien og om granplanting.
a

Meny

Logo for Femundsmarka nasjonalpark

Kontakt oss

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia
Statsforvalteren i Trøndelag
Postboks 4710, Sluppen
7468 Trondheim
E: sftlpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Vippeskilt i Heggrøsta. Foto: Sindre Valan

Femundsmarka domineres av en karrig og artsfattig natur, men i Heggrøsta er vegetasjonen frodig og artsrik, og området kan derfor fremstå som en oase. Av alle plantearter som er registrert i nasjonalparken finnes en fjerdedel bare i Heggrøsta. Om våren kan du kjenne den karakteristiske lukten av blomstrende hegg.

Slike oaser var tidligere høyt verdsatt av mennesker og Heggrøsta var nok avgjørende for at det ble etablert en seter på Røvollen allerede på starten av 1700-tallet. Etter at setringa med dyr opphørte på slutten av 1800-tallet fortsatte man å slå vollen og utmarka i Heggrøsta frem mot 2. verdenskrig.

Da utmarksslåtten opphørte var fortsatt tanken å utnytte utmarksressursene, derfor plantet Statens Skoger gran i Heggrøsta på 1960 tallet. Femundsmarka nasjonalpark ble opprettet i 1971. Granskogen skygget for den opprinnelige vegetasjonen og ble en trussel mot artsmangfoldet. Granskogen ble derfor fjernet på starten av 2000-tallet.

Heggrøsta har en spesiell vegetasjon og en spennende historie. Nylig er det satt opp et infoskilt og tre vippeskilter i dette området. Målet er å formidle ny kunnskap til de besøkende som vandrer langs DNT-stien mellom Røsanden og Røvollen.