1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Retningslinjer for droner

Retningslinjer for droner

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia har vedtatt retningslinjer for bruk av droner.
a

Meny

Logo for Femundsmarka nasjonalpark

Kontakt oss

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia
Statsforvalteren i Trøndelag
Postboks 4710, Sluppen
7468 Trondheim
E: sftlpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Bilde av Femundsmarka tatt med drone

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia har vedtatt retningslinjer for bruk av droner i Femundsmarka og Gutulia. I Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker er bruk av drone ikke tillatt og dermed søknadspliktig. For Langtjønna og Femundslia landskapsvernområde gjelder bestemmelsen at «all ferdsel skal skje hensynsfullt og varsomt».

Retningslinjene gir klare føringer på hvilke type søknader som kan få dispensasjon etter verneforskriftene.

Se retningslinjene for søknad om bruk av droner.