a

Meny

Velkommen til Femundsmarka nasjonalpark!

Sammen med tilgrensede verneområder på svensk side utgjør Femundsmarka nasjonalpark et av Sør-Skandinavias største sammenhengende villmarksområder.

Kontakt oss

Lurer du på noe om Femundsmarka, eller planlegger du en tur dit? Besøkssenteret svarer deg gjerne på dine spørsmål. Ta kontakt på besokssenter@femundsmarka.no

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia
Statsforvalteren i Trøndelag
Postboks 4710, Sluppen
7468 Trondheim
E: sftlpost@statsforvalteren.no

M

Meny

trans

Om nasjonalparken

Sammen med tilgrensede verneområder på svensk side utgjør Femundsmarka nasjonalpark et av Sør-Skandinavias største sammenhengende villmarksområder. Området gir livsgrunnlag for flere sjeldne og sårbare plante- og dyrearter. 

arrow-r

Opplev Femundsmarka

Har du lyst til å padle kano på et stille vann? Gå på vandring gjennom karrige furuskoger og høye fjell? Prøve fiskelykken i de utallige vassdragene?

arrow-r
trans
trans

Besøkssenteret

Hvorfor er døde trær fulle av liv? Hvorfor er den sørsamiske kulturen avhengig av tamrein? Og hvorfor er det så innmari mye stein i Femundsmarka?

På besøkssenteret får du svar på dette, og mye mer. Se også vår arrangementskalender!

arrow-r

Innfallsporter

Det er mange startpunkt for å komme inn til Femundsmarka nasjonalpark. Ved flere av stedene kan du få verdifull informasjon før du starter på din ferd inn i marka.

arrow-r
trans
Hytter

Hytter og åpne buer

I Femundsmarka finner du flere ulike overnattingstilbud. Alt fra de karakteristiske åpne buene med seng og ovn, til større DNT-hytter med flere fasiliteter.

arrow-r

Råd om ferdsel

Alle er velkommen til Femundsmarka, men husk å ta vare på naturen! Ta hensyn til fugle- og dyrelivet, og ikke etterlat deg spor.

arrow-r
trans
trans

Reise og overnatting

Det er gode muligheter for kollektivtransport til Røros og Elgå. Området byr på en rekke overnattingsmuligheter i alle kategorier fra den enkleste åpne bua til gode hotell.

arrow-r
Title Address Description
Synnervika
Synnervika, Røros, Norge
Elgå
Elgå, Norge
Ljøsnavollen
Ljøsnåvollveien 1249, 7375 Røros, Norge
Ljøsnavollen hytte
Ljøsnåvollveien 1249, 7375 Røros, Norge
Svukuriset
62C7+JX Elgå, Norge
Feragsdammen
FRMX+32 Sorvika, Norge
Langen
CVM3+X5 Sorvika, Norge
Jonasvollen
Jonasvollvegen, 2555 Tufsingdalen, Norge
Femundshytta
9FJH8W69+VJ
Sylen
9FJJ569R+36
Käringsjön
9F3C+MG Käringsjön, Sverige
Buvika
4PH6+3Q Buvika, Norge
Valdalsfjellet
34JV+9F Rostvollen, Norge
Langtjønnbua
FVCW+JW Sorvika, Norge
Furubakken
FW54+28 Sorvika, Norge
Litjrennbua
CWR7+QV Sorvika, Norge
Lorthølbua
CWM9+P4 Sorvika, Norge
Muggsjølia
9FJJC3X2+6Q
Muggsjøbua
9FJJC4J4+R6
Grunnhåbua
CXFQ+PX Sorvika, Norge
Gubbtjønnbua
C247+3V Sorvika, Norge
Fautbua
9FJJC54F+V9
Røosbua
9FJH9X5J+7R
Roastbua
9FJJ83RG+PC
Roastkoia
9FJJ847G+R2
Kløfthåbua
9FJJ858F+W8
Møllerbua
9FJJ86MF+62
Revbua
9FJJ86XR+P7
Røvollen
9FJJ922X+3V
Fjølburøsta
9FJHFRXH+9W
Besøkssenter nasjonalpark
5W8V+5H Elgå, Norge
Portal-Norges-nasjonalparker

Hvor ligger Femundsmarka?

Femundsmarka nasjonalpark ligger mellom innsjøen Femunden og svenskegrensen, i Røros og Engerdal kommune.

Togstasjon

Hvordan kommer jeg meg dit?

Du kan reise med tog og buss for å ta deg til flere av startpunktene. Les mer under reise og overnatting

Informasjon

Besøkssenter

Besøkssenter nasjonalpark for Femundsmarka og Gutulia ligger i Elgå. Les mer om besøkssenteret

Portal-Norges-nasjonalparker

Nasjonalparker i nærheten

Gutulia nasjonalpark, Forollhogna nasjonalpark, Fulufjellet nasjonalpark og Töfsingdalens nasjonalpark (S).

Portal-Norges-nasjonalparker

Forvaltning og oppsyn

Nasjonalparkstyret har to nasjonalparkforvaltere med kontor på henholdsvis Røros og Drevsjø.

Styret har ansvar for forvaltningsplaner og søknader om tiltak. Se nasjonalparkstyrets nettside

Forvaltningsmyndigheten samarbeider tett med Statens naturoppsyn (SNO), som driver tilsyn og kontroll i verneområdet.

Engerdal fjellstyre og Statskog Fjelltjenesten tilrettelegger for friluftsliv og driver oppsyn med jakt, fiske og buer i verneområdene.

Allemannsretten – gleder og plikter

Alle er velkommen til Femundsmarka, men husk å ta vare på naturen! Ta hensyn til fugle- og dyrelivet, og ikke etterlat deg spor.

Du er naturen sin gjest når du besøker nasjonalparken. Allemannsretten gir oss mulighet til å ferdes fritt. Likevel plikter du å opptre hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. Forlat naturen slik som du selv vil finne den.

Tørr furu i skogen.

Velkommen til Femundsmarka, ta vare på naturen

Trærne er fredet! Trærne i nasjonalparken er fredet mot skader og hogst. Dette gjelder både levende og døde trær, stående eller liggende på bakken. De gamle sølvgrå furuene er Femundsmarkas stavkirker og døde trær er bolig for sjeldne insekter, sopp og lav.

Bålbrenning. Det er kun tillatt å benytte små kvister på trær, men først og fremst kvist på bakken. Husk at det er et forbud mot å brenne bål i perioden 15. april til 15. september. Det er likevel tillatt å tenne bål der ilden åpenbart ikke har mulighet for å spre seg. Ikke lag nye bålringer, men bruk de som allerede finnes. Ikke fyr bål direkte på berg, dette sprekker opp og lager evige spor. Det kjøres ut ved til enkelte leirplasser og disse kan benyttes, men med omtanke.

Søppel skal ikke legges igjen eller brennes i nasjonalparken, den må tas med tilbake og kastes. Ta gjerne med søppel som du finner på din vei.

Gå der du vil, til fots eller på ski. Vi setter pris på at ferdselen skjer på en skånsom måte slik at området fremstår uten spor for neste besøkende. På våren under hekke- og yngleperioden er dyrelivet særlig sårbar for forstyrrelser.

Sykling øker rekkevidden vår og kan forstyrre dyrelivet og føre til slitasje, dette er derfor ikke tillatt. Det er tillatt å sykle langs disse traseene:

    • Feragen – Ljøsnåvollen
    • Langen – Nordvika – Svartvika
    • Elgå – Svukuriset

Rasting. Enkelte arter i Femundsmarka er spesielt sårbare for forstyrrelser i visse perioder av året. Flere sårbare arter hekker i nærheten av vassdrag og øyer, det er ikke tillatt med leirslagning på øyer.

Gå på do, men grav et hull på minst 15 cm og dekk til. Hvis du ikke er tøff nok til å bruke mose, så benytt nedbrytbart papir eller ta med deg papiret ut igjen. Våtservietter og truseinnlegg brytes ikke ned, og må aldri legges igjen.

Hunden får bli med på tur, men husk generell båndtvang i perioden 1. april til 20. august. I beiteområder for rein er det viktig at hunden ikke forstyrrer reinen. Små, snille hunder kan også gjøre skade.

Droner kan forstyrre dyrelivet og andre brukere av nasjonalparken, dette er derfor ikke tillatt, uten egen dispensasjon. Les mer om bruk av drone her.

Plukk bær og sopp. Vær ellers oppmerksom på at det i nasjonalparken finnes flere sjeldne plantearter som kan være vanskelig å identifisere. Derfor er det viktig at man ikke plukker andre planter enn bær og sopp.

Husk fiske- og jaktkort, eventuelt avtale med grunneier.

Nasjonalparken er vernet mot støy. Derfor er bruk av blant annet motorisert isbor ikke lov.